Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

1-) Taraflar

İşbu 'Shoplemo Kullanım Sözleşmesi' (Bundan sonra 'Sözleşme' olarak anılacaktır.) Paywant Elektronik Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra 'Şirket' olarak anılacaktır.) ile www.shoplemo.com, www.shp.ac ve bağlantılı alt sitelerde/sitelerinde yer alan hizmetleri kullanan alıcı/satıcı arasında, İlgili sitelerin bulunduğu elektronik ortamda, iki tarafın onaylanmasıyla düzenlenmiştir.

2-) Tanımlar

 • İnternet Sitesi: Tüm hakları Şirket'e ait olan www.shoplemo.com, www.shp.ac ve bağlantılı alt alan adlarından oluşan Alıcı ve Satıcıların kullanabildiği hizmetlerin bulunduğu internet sitesini ifade eder.
 • Uygulama: Tüm hakları Şirket'e ait olan Alıcıların görüntülüme ve alışveriş yapabildiği, Satıcıların ise sipariş alıp, ürün yayınlayabildiği mobil cihazlara yönelik platformu ifade eder.
 • Shoplemo: İnternet Sitesi ve Uygulama'yı kapsayan Şirket'in marka adını ifade eder.
 • Hizmetler: Şirket tarafından sunulan hizmet veya hizmetlerin tamamını kapsar.
 • Ziyaretçi: Şirket tarafından sunulan Hizmetlere erişen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
 • Satıcı: Şirket tarafından sunulan internet sitesi veya uygulamada kendisine ait ürünleri/hizmetleri satışa sunan, bu sözleşme çerçevesinde üye olmuş gerçek/tüzel kişileri ifade eder.
 • Alıcı: Satıcı tarafından sunulan ürün veya hizmetleri Shoplemo aracılığı ile satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • Ürün:Shoplemo'da Satıcı tarafından satışa konulmuş her türlü ürün/hizmeti ifade eder.
 • Ödeme Hizmet Sağlayıcı: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a tâbi Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş Şirket'in ilişkide olduğu kuruluş veya kuruluşları ifade eder.
 • Havuz Hesabı: Ödeme Hizmet Sağlayıcı'sı tarafından işletilen, Şirket'in üzerinde tasarrufunun bulunmadığı Alıcı veya Satıcı'nın parasının tutulduğu banka hesabını ifade eder.
 • Müşteri Koruma Sistemi: Alıcı ödemesinin Satıcı hesabına hemen aktarılmamasını sağlayan sistemin genel adıdır. Şirket'in yönettiği bu sistem, Alıcı ve Satıcı çıkarlarını korumak üzere tahsis edilmektedir.
 • KVKK:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder..

3-) Sözleşme Kapsamı

 • 3.1: İşbu sözleşmenin konusu Shoplemo'da sunulan Hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlananların hak ve yükümlülükleridir.
 • 3.2: İşbu sözleşmenin kabulü, Ziyaretçi'nin siteye giriş yapmasıyla başlar. Ziyaretçi, Şirket'in bu sözleşmeyi dilediği zaman önceden haber vermeksizin güncelleyebileceğini peşinen kabul eder.

4-) Hizmetlerin Kullanımı ve Üyelik Şartları

 • 4.1: Shoplemo'ya Satıcı olarak üye olan kişinin kendisine ait banka hesabının bulunması, Şirket tarafından sistemden daha önce uzaklaştırılmamış olunması, Hizmetler'den faydalanmak için ön koşuldur. Satıcı üyelik sonrası yapacağı kimlik doğrulamasında doğru bilgi vereceğini taahhüt eder.
 • 4.2: Shoplemo'da Alıcı olarak üye olan kişi, kendisinden istenilen bilgileri eksiksiz olarak sunduğunu peşinen kabul etmektedir. Shoplemo Alıcı'nın kendisine sunduğu bilgileri denetleme hakkına sahiptir. Bu durumdan oluşabilecek uyuşmazlıklarda Alıcı hesabını askıya alma yetkisi Shoplemo temsilcilerine aittir.

5-) Hak ve Yükümlülükler

5.1-) Alıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
 • 5.1.1: Alıcı, Hizmetlerden yararlanırken işbu Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan alan şartlara uyacağını, Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili yürürlülükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.1.2: Alıcı, Şirket'in yürürlülükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, Şirket'in elindeki verileri KVKK tâbi olarak yetkili makam ve otoriterlere açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple Şirket'den her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.1.3: Alıcı, Satıcı tarafından sağlanan Ürün'ü satın alırken Ad Soyad ve iletişim bilgilerinin (e-posta, telefon, adres vb.) Şirket tarafından erişilebilir olduğunu ve bu bilgilerin EK-1'de yer alan şartlar kapsamında kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.1.4: Alıcı, kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı kendisi tarafından bildirilen bilgilerde hata olması sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan Şirket'i ve Satıcı'yı hiç bir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.1.5: Alıcı, Shoplemo'nun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında satıcı, sağlayıcı, imatlatçı, üretici olmadığını, sadece satışa güvenli bir şekilde aracılık ettiğini ve sorumluluğunun aracılık hizmeti kadar olduğunu peşinen kabul eder.
 • 5.1.6: Alıcı, Shoplemo'nun herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında Satıcı ile Alıcı arasında gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini, işlemin durması sebebiyle Shoplemo'dan herhangi bir hak, alacak ve zararı talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 • 5.1.7: Alıcı, Shoplemo'nun Hizmetler sebebiyle ücret alabileceğini peşinen kabul eder.
 • 5.1.8: Alıcı, yaptığı bir ödeme sonrası Shoplemo'nun ödemeye ilişkin güvenlik kontrolleri sağlayabileceğini, bundan dolayı ödemeyi güvenli bulmayarak iptal / iade edebileceğini, bu durumda Shoplemo'dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 • 5.1.9: Alıcı, alışverişinin / ödemesinin iptal edilmesi veya ürün iadesi sonrası yaptığı ödemenin Havuz Hesabı'ndan çıkarak tarafına iadesinin banka sistemleri/ ödeme hizmet sağlayıcı'nın çalışma şeklinden kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda Shoplemo'dan tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
5.2-) Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
 • 5.2.1: Satıcı, Hizmetlerden yararlanırken işbu Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan alan şartlara uyacağını, Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili yürürlülükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.2: Satıcı, Şirket'in yürürlülükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, Şirket'in elindeki verileri KVKK tâbi olarak yetkili makam ve otoriterlere açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple Şirket'den her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.3: Satıcı, kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı kendisi tarafından bildirilen bilgilerde hata olması sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan Şirket'i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.4: Satıcı, Shoplemo'nun herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında Satıcı ile Alıcı arasında gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini, işlemin durması sebebiyle Shoplemo'dan herhangi bir hak, alacak ve zararı talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 • 5.2.5: Satıcı, Shoplemo'nun Hizmetler sebebiyle ücret alabileceğini peşinen kabul eder.
 • 5.2.6: Satıcı, aldığı bir ödeme sonrası Shoplemo'nun ödemeye ilişkin güvenlik kontrolleri sağlayabileceğini, bundan dolayı ödemeyi güvenli bulmayarak iptal / iade edebileceğini, bu durumda Shoplemo'dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 • 5.2.7: Satıcı, Şirket'in sunduğu Hizmetler'e erişim sırasında kullandığı e-posta ve şifresinin güvenliğinden birinci derece sorumludur.Bu konuda Satıcı'nın ihmali sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan Shoplemo'nun sorumlu olmadığını Satıcı peşinen kabul eder.
 • 5.2.8: Satıcı, Shoplemo'nun izni olmadan işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir gerçek yada tüzel kişiye devredemez.
 • 5.2.9: Satıcı, Shoplemo'da arz ettiği Ürün yada Ürünler için tam sorumluluk sahibidir. Arz ettiği ürünlerin yasalara uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda oluşacak maddi ve manevi zararlardan Şirket sorumlu değildir.
 • 5.2.10: Satıcı, Şirket'in sunduğu Hizmetleri (platform,görseller, veriler, listeler, kataloglar, metinler vb.) çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını ve işlemeyeceğini. Gerek bu eylemlerle yada başka yollarla dolaylı ve doğrudan rekabete girmeyeceğini kabul eder.
 • 5.2.11: Satıcı kendi dışındaki diğer Satıcıların içeriklerinden ve arz ettiği Ürünlerden sorumlu değildir. Satıcılar bu sebeple, platform üzerinde bulunan başka bir Satıcı hakkında yıpratıcı eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda Şirket'in Satıcı'yı Shoplemo'dan uzaklaştırma hakkı saklıdır.
 • 5.2.12: Satıcı, arz ettiği Ürün ile ilgili doğabilecek vergi, ceza yada sair her türlü yükümlülüklerden sorumlu olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder. Shoplemo'nun sadece arz edilen ürün için platform sunduğunu bilir.
 • 5.2.13: Satıcı, Shoplemo'nun Alıcıları korumak için aldığı tüm tedbirlere tamamen uymak zorundadır. Alınan tedbirlerle ilgili taraf olamaz, aksi durumda iş bu sözleşme Shoplemo tarafından tek taraflı fes edilebilir ve Satıcı bu sebeple herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.14: Satıcı, kendisine Shoplemo tarafından tahsis edilen Hizmetleri amacına uygun olarak kullanacağını, Alıcı ile sadece ticari ilişki içerisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda Shoplemo'nun oluşabilecek her türlü zararı Satıcı'dan tazmin edeceğini peşinen kabul eder.
 • 5.2.15: Satıcı, kendisine tahsis edilen Hizmetler'de gerçek yada tüzel kişilere ait marka, telif ve ticari hakkları ihlal edemez. Aksi durumda oluşabileceke tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.16: Satıcı, Shoplemo'nun sunduğu Hizmetleri kullanmak için verdiği banka hesabı bilgisinin (IBAN) kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3-) Şirket'in Hak ve Yükümlülükleri
 • 5.2.1: Şirket, Hizmetlerden yararlanırken işbu Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan alan şartlara uyacağını, Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili yürürlülükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.2: Şirket, Shoplemo üzerinde satılan ürünlerin üreticisi, tedarikçisi, bayisi, satıcısı değildir. Shoplemo Alıcı ve Satıcı'yı güvenli bir şekilde tek bir platformda buluşturmakta ve görevi iki tarafın ödeme ve sipariş güvenliğini sağlamaktır. Alıcı ve Satıcılar bunu peşinen kabul etmektedir.
 • 5.2.3: Şirket, sunduğu Hizmetleri herhangi bir sebepten ötürü erişime kapatma hakkına sahiptir. Şirket bu hakkı kullanma tasarufuna hiçbir bilgi vermeden gidebilir. Bu durumda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan Şirket sorumlu değildir.
 • 5.2.4: Şirket, Alıcı ve Satıcı arasında oluşabilecek problemlerde mahkeme yada hakem değildir. Şirket'in Alıcı ve Satıcı arasındaki tasarrufu Müşteri Koruma Sistemi kapsamı kadardır.
 • 5.2.5: Şirket, Alıcı ve Satıcı ile ilgili beyan edilen bilgileri sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için güvenlik sisteminde kullanabilir, KVKK çerçevesinde saklayabilir ve işleyebilir.
 • 5.2.5: Şirket, işbu sözleşmeye uymayan Alıcı ve Satıcı hesaplarını fes etmeye yetkilidir. Bundan doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını beyan eder.
 • 5.2.6: Şirket, Satıcı'nın arz ettiği ürünlerle ilgili doğabilecek her türlü vergi, ceza , faiz ve her türlü sair yükümlülük karşısında sorumlu değildir. Bununla ilgili tek sorumluluk Satıcı'ya aittir.
 • 5.2.7: Şirket, Satıcı'nın arz ettiği ürünlerle ilgili veri toplayabilir, topladığı veriyi istatistiksel amaçlarla işleyebilir ve kullanabilir.

6-) Fikri Mülkiyet Hakları

Shoplemo'ya ilişkin her türlü tasarım, metin ve tüm kodlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm elemanları Şirket'e ait olarak ve/veya Şirket'in üçüncü bir gerçek yada tüzel kişilikten alınan lisansı altında kullanılmaktadır. Ziyaretçi, Shoplemo ile ilgili tüm elemanları ve Shoplemo'nun telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, Shoplemo markasını, Shoplemo'ya ait her türlü bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmaları yapamaz, aksi taktirde Shoplemo'nun ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararın mahkeme aracılığı ile tazmin edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7-) Sözleşme Değişikliği

Shoplemo tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8-) Mücbir Sebepler

Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, Shoplemo, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Shoplemo için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Shoplemo'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9-) Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul ve/veya İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10-) Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 • 10.1: İşbu Kullanım Sözleşmesi, Alıcı ve Satıcılar'ın Shoplemo'ya sözleşmeyi fesh etmek istediği konusunda yazılı olarak bildirimde bulunmadığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Shoplemo, Alıcı ve Satıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Shoplemo içinde yer alan kullanıma ve Shoplemo'da sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına haizdir. Bu durumda, Alıcı ve Satıcılar, fesih sebebiyle, Shoplemo'nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 • 10.2: Yasaklı Ürün olarak tanımlanan ürünlerin Satıcı tarafından satışa arz edilmesi, Shoplemo'nun sözleşmeyi tek taraflı feshi ile sonuçlanır.

 • 10.3: Ziyaretçinin herhangi bir yöntemle Shoplemo'nun işleyinişi manipüle etmesi, Shoplemo'nun sözleşmeyi tek taraflı feshi ile sonuçlanır.

 • 10.4: Satıcının kendisi için oluşturulmuş profili başkasına devir etmesi, Shoplemo'nun sözleşmeyi tek taraflı feshi ile sonuçlanır.

 • 10.5: Satıcıların, Shoplemo aracılığı ile Alıcıya ulaşarak başka platformlara yönlendirdiği tespit edilmesi, Shoplemo'nun sözleşmeyi tek taraflı feshi ile sonuçlanır.

İşbu 10(on) ana madde ve EK-1'den oluşan sözleşme, Tarafların elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilip yürürlüğe girer.

EK:1 Gizlilik Politikası